Şirket Politikalarımız

Anasayfa / Kurumsal / Şirket Politikalarımız
Çevre Politikamız

• Faaliyetlerimizi yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra , çevre mevzuatına uyumunu yürütürüz.
• Sürdürülebilir bir çevre için, atıklarımızın en düşük seviyeye indirilmesini ve kontrol altında tutulmasını ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.
• Atık Yönetim Planlarını oluşturur ve bu plan doğrultusunda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızın kontrolünü sağlarız.
• Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz.
• Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalarımızın devamlılığını sağlar periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle iyileştirir bu sayede çevrenin korunmasını sağlamayı amaç ediniriz

İş Sağlığı ve Güvenliği

• İşletmemizde yürütülen faaliyetlerimizin ,Çalışma Bakanlığı'nın ilgili yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatı'na uyumunu sağlarız.
• Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verir ve eğitim planları oluştururuz.
• Çalışanlarımızın yılda bir kez Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun sağlık muayenelerini yaptırırız.
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olan tüm araç ve gereçlerin belli zaman aralıklarında periyodik kontrollerini yaptırırız.
• Tüm Çalışanlarımızın Kişisel Koruyucu Malzemelerini eksiksiz ve sağlam olarak teslim ederiz.
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalarımızın devamlılığını sağlar ve Çalışanlarımızın kazalardan ve meslek hastalıklarından korunmasını sağlamayı amaç ediniriz.

Kalite Politikamız

• Müşteri gereksinimlerine hitap edecek uygun çözümlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekli iyileştirici çalışmalar yapmak,
• Kalite konusunda tüm çalışanların bilincini artırarak, gerekli eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve tüm çalışanların etkin katılımını sağlamak,
• Sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha iyi yanıt verebilmek,
• Projeden satış sonrası hizmetlere kadar her adımda kaliteyi sürekli ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek,
• Kendini sürekli yenileyen bir şirket olmaktır.