Panel Cepheler

Panel cephe sistemleri, tamamen fabrika ortamında hazırlanan camlı panellerin betonarme döşemeye sabitlenen özel ankrajlar üzerine asılması ile oluşturulmaktadır. Çubuk cephelere kıyasla daha kısa sürede montaj tamamlanmaktadır.

Sistem tamamen atölye şartlarında imal edildiği ve şantiye şartlarındaki olumsuzluklardan etkilenmediği için imalatta hata olasılığı minimumdur.

İskeleye gerek duyulmadan, binanın betonarme inşaatı ile paralel olarak montaj yapılabilme imkanı vermesi de bu sistemin tercih edilmesindeki sebepleri arasındadır.
Tüm bu olumlu girdilere karşın, panel cephe uygulamalarının maliyeti diğer cephe sistemlerine oranla daha yüksektir.